| | |

Vastuullisuus johtamisessa
– pinnallista hypeä vai tuloksellinen strategia?


Johtamisen vastuullisuutta mitataan tyypillisesti esg-mittareilla sosiaalisen vastuun (s) ja hyvään hallintotapaan liittyvien mittareiden avulla (g). Vastuullinen johtaminen on henkilöstöjohtamisen lisäksi päätöksenteon vastuullisuutta sekä kykyä johtaa vaikkapa verkostoja, taloutta ja kehitystä vastuullisesti. Esimerkiksi hiilijalanjälkeen liittyvät ympäristömittarit (e) ovat vastuullisuuden johtamisen kulmakiviä, mutta keskityn ennen kaikkea kahteen ensimmäiseen teemaan.

Merkityksellistä tulosta

Johtamisesta on kirjoitettu läkähdyttävän paljon. Uhmaan ylikuormitettua kenttää ja tulen tarttumaan aiheeseen käytännönläheisesti, omien kokemusteni kautta, etäisesti teoreettisiin viitekehyksiin peilaten.

Kokemus ja tutkimus kertovat, että paras sosiaalinen ja taloudellinen tulos syntyy, kun vastuullisen johtamisen eri osa-alueet ovat tasapainossa. Työyhteisöllä on valmius kehittyä ja muuttua. Työntekijä kokee työnsä arvokkaaksi ja roolinsa merkitykselliseksi. Hyvinvointi kääntyy euroiksi.

Maailma ei olekaan valmis

Vastuullisen johtamisen periaatteet tuntuvat itsestäänselviltä ja siksi onkin hämmentävää, kuinka paljon johtamisessa esiintyy ongelmia ja kuinka vaikeaa vastuullinen johtaminen arjessa on. Johtaja painiskelee mahdollisesti omistajan muuttuvien tavoitteiden kimpussa, asiantuntijat ovat erilaisia persoonia ja ympäröivä maailma sinkoilee yllätyksiä samalla, kun teknologinen kehitys vain kiihtyy. 

Vaatimusten ristiaallokossa kukaan ei pysty toimimaan täydellisenä vastuullisena johtajana, vaan tilannekohtaista harkintaa on käytettävä. Silloin on olennaista, että perusta on kunnossa ja vastuullisen johtamisen tavoitteet, periaatteet ja käytännöt selviä.

Vastuullisen johtamisen tekijöitä:

 • Johtajan ja organisaation ihmiskäsitys
 • Selkeästi kommunikoitu visio ja arvot
 • Psykologinen turvallisuus
 • Päätöksenteon läpinäkyvyys, avoimuus ja argumentointi
 • Luottamus
 • Työergonomia, työn organisointi ja prosessit
 • Tasa-arvo sekä palkassa, palkitsemisessa että kehitysmahdollisuuksissa
 • Diversiteetti ja inkluusio päätöksenteossa ja kehityksessä

Tyypilliset miinat,

jotka vievät pohjaa vastuulliselta johtamiselta – ja johtamiselta ylipäätään:

 • Protektionismi
 • Hierarkiat
 • Johtoryhmän miehittäminen samanmielisillä
 • Vallan ja vastuun epätasapaino
 • Tiedostamaton syrjintä
 • Sokeus omille heikoille kohdille
 • Erilaiset uskomukset

Mahdollisuuksien maailma

Miten tehdä vastuullisen johtamisen tiekartta ja kiinnittää se organisaation strategiaan? Entä miten tunnistaa sokeat pisteet tai tiedostamaton syrjintä? Miten kerätä olennaista tietoa vastuullisen johtamisen tueksi?

Muun muassa näitä aiheita käsittelen tulevissa kirjoituksissa.