|

Tiukka paikka? Väliaikainen ammattijohtaja upottaa kädet saveen muutoksessa

Yllättikö muutos, loppuvatko käsiparit? Jokainen organisaatio kohtaa erilaisia muutoksia, niin suunnitelmallisia kuin yllättäviäkin. Interim-johtaja eli väliaikainen ammattijohtaja tukee tilanteissa, joissa halutaan vahvistaa organisaatiota murroskohdissa tai akuuteissa johtamistarpeissa.

Johtajuusvajeita syntyy tyypillisesti johtajien vaihtuvuuteen tai nopeasti toteutettuihin organisaatiomuutoksiin liittyen. Näitä akuutteja tilanteita pyritään usein ratkomaan niin, että kollega ottaa naapurin tontin hoidettavakseen oman työn ohessa. Tämä ratkaisu rampauttaa pahimmillaan kahta yksikköä. Toinen melko tavallinen toimintamalli on, että operatiivista toimintaa hoitavasta tiimistä nostetaan asiantuntija johtajan paikalle. Jos sekä käytännön että strategisen tason johtamiskokemusta puuttuu, tämä vaihtoehto on omiaan ruokkimaan yksikön nopeaa kriisiytymistä: johtamisen harjoittelulle ei ole aikaa, johtamisen ongelmakohtiin ei ole valmiita työkaluja, asiantuntijatyö kasautuu harvemmille ja tiimin sisäinen dynamiikka horjuu.

Joskus pitkäjänteisen muutoksen lopullinen muoto ei ole täysin selkeä ja johtamiseen tarvitaan strategiaa tukevaa ja/tai kehittävää täydennystä, kunnes uuden johtajan rooli, johtamistyyli ja muut onnistumisen edellytykset ovat kirkastuneet. Väliaikainen johtaja auttaa valamaan perustaa, jolle organisaation seuraavaa vaihetta on ennustettavaa ja turvallista rakentaa.

Korjaamista, valmistelua ja rakentamista

Interim-johtajana olen pureutunut toimialasta riippumatta muutamaan peruskysymykseen. Näitä ovat asiantuntijatiimin roolitukset, kyvykkyydet ja dynamiikka, prosessit ja tavoitteet sekä ennen kaikkea se, miten johtaminen suunnataan selkeästi ja mitattavasti tukemaan organisaation strategian toteuttamista.

Olen toiminut erilaisten pidempien johtajapestien lisäksi väliaikaisena johtajana niin hyvinvointialueella, korkeakoulumaailmassa, media-alalla kuin varainkeruunkin parissa ja jokaisessa tehtävässä toistuvat johtamisen perusasiat, kuten olennaisten tehtävien erottaminen epäolennaisista, aktiivisen dialogin ja yhteistyön käynnistäminen eri suuntiin ja asioiden johtamisen selkiyttäminen aina palaverikäytännöistä prosesseihin. Tärkeää on myös ratkaista, miten johtoryhmä hyötyy parhaiten kyseisen yksikön toiminnasta, miten asioita mitataan, raportoidaan ja yhdistetään vahvemmin strategian lisäksi muun organisaation toimintaan.

Pienet riskit, paljon mahdollisuuksia

Toimeksiannon saanut ammattijohtaja on sitoutunut asiakkaaseen, eikä aikaile tarttua toimeen. Interim-johtajan työpöytää harvoin rasittavat paineet joutua osaksi organisaation sisäisiä valtapelejä tai jännitteitä. Väliaikaisen johtajan tavoitteena on vain ja ainoastaan organisaation paras: on oltava kyky tehdä hyvin perusteltuja hankaliakin päätöksiä ja johtaa ne inhimillisellä tavalla niin, että henkilöstön motivaatio, työote ja sitoutuminen parhaassa tapauksessa vahvistuvat.  

Interim-johtajan palkkaaminen muutostilanteessa on vähäriskinen vaihtoehto, sillä sopimus tehdään aina määräajaksi. Pelisäännöt ja tavoitteet asetetaan kulloiseenkin tilanteeseen sopiviksi. Interim-johtaja eroaa johdon konsultista siinä, että rooli on kiinteä osa organisaation sisäistä johtamisjärjestelmää ja ammattijohtaja työskentelee osana muuta johtotiimiä täysivaltaisena ja usein budjettivastuullisena jäsenenä.

Hyvä interim-johtaja

  • on kokenut generalisti, jolla on monipuolisesti kokemusta ja näkemystä johtajuudesta.
  • kykenee ottamaan nopeasti erilaiset tilanteet haltuun strategian, talouden ja toimintakulttuurin näkökulmista.
  • omaa historiantajua ja halua ymmärtää syitä ja seurauksia.
  • on rohkea ottamaan kantaa vaikeissakin tilanteissa ja haastaa rakentavasti.
  • ymmärtää tasapainon ihmisten ja asioiden johtamisessa.


Herättikö ajatuksia? Ota yhteyttä, jutellaan lisää: marja@fugu.fi