| |

Media monimutkaisessa maailmassa

Tein hiljattain eräälle media-alan asiakkaalle strategiatyön tueksi katsausta journalismin ja mediankäytön muutoksista. Kahlasin läpi toistakymmentä trendiraporttia ja kyselytutkimusta. Niistä voisi kirjoittaa blogien sarjan, mutta tässä päällimmäiset mietteeni.

Media-, markkinointi- ja teknologiatoimijoiden analyysejä yhdistää muutama selkeä teema, kuten tekoälyn, ilmastokriisin ja polarisaation aiheuttamat ilmiöt. Vahvana kaikuna paistaa myös epätietoisuuden ilmapiiri. BBC Projections -raportti Things are not normal kiteyttää ajatuksen suunnilleen näin: sen sijaan, että olisi yksi ”seuraava iso juttu”, löytyy monimutkainen joukko tekijöitä, jotka mahdollistavat ja katalysoivat toisiaan yllättävillä ja ennakoimattomillakin tavoilla.

Luotettavuus lunastettava päivittäin

Selkein muutosajuri on tietenkin generatiivinen tekoäly ja sen nopea kehitys. Tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet sisällöntuotannossa tuntuvat olevan rajattomat, mutta sen käyttö luottamuksen varaan rakentuvassa journalismissa nähdään selkeänä maineriskinä. Toimitusten onkin olennaista määritellä omat eettiset linjaukset tekoälyn käytöstä ja viestiä niistä kuluttajille.

Samalla toimittajia kannattaa kouluttaa aktiivisesti tekoälyn fiksuun käyttöön. Sen hyödyntäminen työkaluna vapauttaa niukkoja resursseja työhön, jossa ihmismieli on lyömätön. Tekoälyn käyttö hakukoneena lisääntyy, sen avulla voidaan parantaa erilaisten suosittelujen laatua ja sillä voidaan luoda omia henkilökohtaisia avustajia. Tekoäly ruokkii luovuutta, auttaa ideoinnissa ja tiedon jäsentämisessä. Sisällöntuotannossa tekoäly voidaan valjastaa vastaamaan yhä nopeatahtisempaan mediankulutukseen vaikkapa yhteenvetojen ja tiivistelmien työstäjänä (” The rise of Summaries”)

Vastuullisen tekoälyn käytön vaatimukset kasvavat ja kysymys kuuluukin: kenen intressit ja arvot määrittelevät kehityksen suuntaa? Mediatalojen huolena ovat myös immateriaalioikeudet. Lainsäädäntöä kaivataan kipeästi ennen kuin on liian myöhäistä.

Medialukutaito, katoava kyvykkyys?

Meneillään oleva vaalien supervuosi yhdistettynä tekoälyn avulla tuotettuun uskottavalta näyttävään disinformaatioon ja feikkisisältöön on aito uhka demokratialle. Taloudellisesti ja poliittisesti epävakaana aikana tämä haastaa medialukutaitoa toden teolla – vai voiko medialukutaidosta enää haaveillakaan maailmassa, jossa kuluttajien itsensä on usein mahdotonta arvioida sisällön paikkansapitävyyttä? Lukutaidon kadotessa sisällöntuottajilla on entistä suurempi vastuu toimia eettisesti ja läpinäkyvästi.

Positiivinen viesti on, että suuri osa mediankuluttajista haluaa journalismia, joka ei vahvista polarisaatiota ja epätasa-arvoa, vaan toimii eettisesti vahvalta pohjalta avaten monimutkaisia ilmiöitä selkeästi ja läpinäkyvästi. Raskaiden sota- ja ilmastoaiheiden sekä kasvavan kognitiivisen kuorman vastapainoksi kaivataan esimerkiksi rakentavaa tarinankerrontaa ja inspiroivia henkilökuvia.

Video ja audio jyräävät

Reuters Instituutin haastattelemien mediapomojen mukaan panostukset kohdennetaan tulevana vuonna video- ja podcast-tuotantoihin, uutiskirjeisiin sekä omien alustojen kehittämiseen. Someliikenne on vähentynyt radikaalisti muun muassa teknologiajättien algoritmisäätöjen takia, joten oman ekosysteemin ja olemassa olevan asiakasyhteisön lujittaminen nähdään tärkeänä. Tekstimuotoista journalismia tehdään nykyisellä tasolla. Sitä ei vähennetä, mutta ei myöskään lisätä. Printtilehtiä painetaan entistä vähemmän.

Oma lukunsa nykyisessä mediamaisemassa on vahvasti kasvava lyhytvideoiden ja etenkin Tiktokin suosio, jonka avulla tavoitetaan nuoret parhaiten. Mikäli tälle ryhmälle ei tarjota riittävästi vastuullista journalismia heille otollisimmassa formaatissa ja alustoilla, tipahtaako yksi sukupolvi täysin populismin ja viihdesisältöjen armoille?

Pidemmän tähtäimen strategioita työstettäessä on hyvä tiedostaa, että diginatiivien vanavedessä on jo vauhdilla kasvamassa uusi ”AI-sukupolvi”, joille tekoäly tulee olemaan aivan normaali ja luonteva osa elämää.


Lähteet ja muuta luettavaa:

Tekoälyn luoma kuva ohjeella ”Media-alan tulevaisuus ja tekoäly”.