Kansalainen C muuttaa mediaa ja sen mittaamista

YouTube saavutti jälleen yhden virstanpylvään, kun se ylitti miljardin kuukausittaisen käyttäjän rajan. Googlen mukaan ”YouTube kuuluu sukupolvi C:n jokaiseen vuorokaudenaikaan”. ”Generation C” on tunnistettu ensimmäisen kerran jo joitain vuosia sitten. Olennaista on ikään perustuvan X- ja Y-jaottelun syrjäyttäminen käyttäytymiseen perustuvalla määrittelyllä. C määritellään yleisimmin termillä ”connected”, mutta sitä on käytetty kuvaamaan myös ”content”- tai ”communication” -sukupolvea.

Kansalainen C on jatkuvasti verkossa ja elää sukkuloiden sujuvasti monien näyttöjen välillä: älypuhelimen, tabletin, PC:n ja tv-ruudun. Yhteyksien nopeutuminen tarkoittaa myös enemmän YouTuben parissa vietettyä aikaa eri tilanteissa, kuten odotellessa jotain, töissä, koulussa tai halutessa skipata mainoskatkoja.

USA:ssa sukupolvi C:n television katselu näyttää kääntyneen vähän laskuun. Toisaalta myös monilla suosittuina pidetyillä sarjoilla tuntuu olevan surkeat katsojaluvut. Mutta kuten Wired-lehden artikkelissa ”The new rules of the hyper-social, data-driven, actor-friendly, super-seductive platinum age of television” hyvin todetaan, se ei välttämättä tarkoita tv-sisältöjen pienempää kuluttamista, vaan sitä, että  sisältöjä kulutetaan yhä enemmän ja monipuolisemmin eri laitteilta ja eri tilanteissa, riippumatta ohjelman tv-esitysajoista. Perinteisten mittareiden tuijottaminen voi harhauttaa.

Twitter ja twiittaamisen merkitys sosiaalisen tv:n moottorina ja osana tv-sisältöjen kulutusta on noussut kuumaksi puheenaiheeksi. Viime viikolla Nielsen julkaisi tutkimuksen tv-ohjelmien ja Twitterin käytön korrelaatiosta. Tutkimuksen mukaan tv-ohjelmasta tweettaaminen vaikuttaa katsoja sitoutumiseen ja katsojamääriin. Briteissä tehdyn analyysin mukaan 40% kaikesta Twitter-trafiikista liittyy tv-sisältöihin. Suomessakin trendi näyttää kasvavan ja nyt myös Maikkari on nostanut Twitterin näkyvään rooliin sosiaalisen tv:n ja sisältöjen kehityksessä.

Katsojalukujen mittaamisen rinnalle pitääkin kehittää katsojan sitoutumista ja vuorovaikutusta mittaavia välineitä, joiden avulla saataisiin oikeampi käsitys aidosti suosituista sisällöistä. Päätöksiä tv-sarjojen kohtaloista tai mainosrahojen kohdentamisesta tehdään usein tuttujen katsojamäärien sekä netti-tv:n ja verkkosivujen kävijämäärien perusteella, mutta mediamarkkinoiden muutos pakottaa yhtiöt sisältöjen uudelleenmäärittelyn ohella kääntämään mittarit uuteen asentoon. Nielsen on jo tehnyt oman siirtonsa, ottaako Finnpanel mallia? Sama ilmiö koskee luonnollisesti myös printtimediaa.

Sitä mukaa kun älykkäämpi ja nopeampi teknologia yleistyy, myös sisällönkulutuksen muuttuvat tavat arkipäiväistyvät, kuten YouTuben esimerkki osoittaa. Sukupolvi C kasvaa kattamaan laajan ikähaarukan. Suomalaisissa mediayhtiöissä omien keskustelua herättävien sisältöjen merkitys kasvaa, jos mielii jatkossakin syvää asiakassuhdetta ja mainosrahoja. Transmediaiseen sisällönsuunnitteluun, tarinankerrontaan ja sitä kautta katsojan sitouttamiseen kannattaa viimeistään nyt suhtautua vakavasti.