Algoritmi

Sosiaalisen median lasinen labyrintti

Tilastokeskuksen vuosittain julkaisemien ”Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö” ja ”Tietotekniikan käyttö Suomessa” -tutkimusten mukaan vuonna 2022 sosiaalista mediaa käytti 70% suomalaisista eli noin 3 900 000 henkilöä. Myös 79 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä käytti sosiaalista mediaa. Vaikka olemme omaksuneet eri sosiaalisen median palvelut nopeasti, palveluiden käyttö haastaa arkiajattelumme monin eri tavoin. Valmentaessani asiantuntijoita…